1/6/12

Hyperdub Showcase, Experimental Show - BBC Radio 1 - 2008-09-03Allez un petit mix d'une heure :)


VA - Hyperdub Showcase, Experimental Show - BBC Radio 1 2008-09-03 (DVB)


Darkstar
01 Darkstar "Hyperdub Intro"
02 Darkstar "Annexe"
03 Starkey "Miracles (Darkstar Remix)"
04 Darkstar "Squeeze My Lime"
05 Darkstar "Digital (Hyperdub Edit)"
06 Quarta 330 Vs DJ Mehdi "Lucky Sunset Dub"
07 Darkstar "Aidy's Girl Is A Computer"
08 Darkstar "Need You VIP"
09 Darkstar "Memory Bank"
Samiyam
10 Samiyam "Scuba Gear"
11 Samiyam "Taco Chaser"
12 Samiyam "Horse Hair"
13 Samiyam "Snake Cola"
14 Samiyam "Pressure"
15 Samiyam "Pete's Birthday Extravaganza"
16 Samiyam "Crystal Lake"
17 Samiyam "Cloud Level"
18 Samiyam "Oil Slick"
19 Samiyam "Already"
Zomby
20 Zomby "Nothing"
21 Zomby "Aquafre5h"
22 Zomby "Kaliko"
23 Zomby "Test Me For A Reason"
24 Zomby "Spaceman"
25 Zomby "Gloop"
26 Zomby "Spliff Dub (Rustie Remix)"
27 Zomby "Strange Fruit"
L.V.
28 Burning Spear "The Invasion (LV Dub)"
29 LV & Errol Bellot "Don't Judge"
30 L.V. "Oily Dub"
31 L.V. "Face of God (Instrumental)"
32 L.V. "Takeover (Dub)"
33 L.V. & Dandelion "CCTV"
34 L.V. "Twice"
35 L.V. "Hasty"
36 LV "Dream Cargo (LV remix)"
Ikonika
37 Ikonika "Please" *Tease*
38 Ikonika "Millie"
39 Ikonika "Girls"
40 Ikonika "Smuck"
41 Ikonika "Loser"
42 Ikonika "Red Marker Pens"
43 Ikonika "Direct"
44 Ikonika & Optimum "Space Rock"
Quarta 330
45 Cardopusher "Homeless (Quarta330 Remix)"
46 Quarta 330 "Asutata50"
47 quarta330 "Underwater"
48 Quarta 330 "Sabacco"
49 Quarta 330 "Sunset Dub"